TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU

TKK ÇALIŞMA GRUPLARI

25.11.2019

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 1. Genel Kurulu 25.11.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna TURAGAY başkanlığında yapılmıştır.

Kurulun asli üyesi olan derneğimizi temsilen Genel Kurul’a Sayın Rıza Mehmet Korkmaz katılmıştır.

  • Genel Kurulda Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Revize Beş Yıllık Eylem Planı (2019-2023) Görüşülerek kabul edilmiştir.
  • Ayrıca “Koordinasyon Komitesi’nin Çalışma Usul ve Esasları”nın belirlenmesi amacıyla Sekretarya tarafından hazırlanan ve Teknik Komite tarafından kabul edilen belge, Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
  • Müteakip toplantının, 2020 Mart ayında Ankara’da TOBB’da düzenlenmesi kararlaştırılarak toplantı sonlandırılmıştır.

01.11.2019

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 1.Teknik Komite Toplantısı 1 Kasım Cuma günü Ticaret Bakanlığı Turkuaz Toplantı Salonunda yapılmış olup, Derneğimiz adına bu toplantıya Çalışma Grubu Üyemiz Meryem Kaya katılmıştır.

08.08.2019

TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleşen Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Şeffaflık Çalışma Grubu Toplantısına Derneğimizin Çalışma Grubu Üyesi Salih Bülent Taşoluk katılmıştır.

13.06.2019

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, Altyapı ve Lojistik Çalışma Grubu 1. Toplantısı 13 Haziran’da Ticaret Bakanlığında gerçekleşmiş olup, Çalışma Grubu üyelerimizden Dr. Hakan Çınar ve Tolga Canbaz bu toplantıda Derneğimizi temsil etmişlerdir.

12.06.2019

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu 1. Toplantısı 12 Haziran’da Ticaret Bakanlığında gerçekleşmiştir. Derneğimiz Çalışma Grubu üyeleri Nergis Satıcı ve Salih Bülent Taşoluk bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

11.06.2019

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, Şeffaflık Çalışma Grubu 1. Toplantısı 11 Haziran’da Ticaret Bakanlığında gerçekleşmiştir. Çalışma Grubu Üyemiz Meryem Kaya bu toplantıya Derneğimiz temsilcisi olarak katılmıştır.

07.05.2019

Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, 13 Nisan 2019 tarihli ve 30744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeniden yapılandırılmış ve Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kurulmuştur. Koordinasyon Komitesi’nin Ticaretin Kolaylaştırılması Eylem Planı Hazırlık Toplantısı 7 Mayıs 2019 saat 14:00’te Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesinde yapılmıştır. Toplantıda Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı’nda listelenen eylemlerin güncellenmesi için hazırlanan taslak üzerinden görüşmeler yapılmıştır. Toplantıya derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz İlfeta Aksoy ile beraber Çalışma Grubu Üyelerimiz Sayın Meryem Kaya ve Sayın Salih Bülent Taşoluk katılmışlardır.

25.09.2018

Ankara'da 26 - 27 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'nda dile getirilecek Dernek görüşlerimizi oluşturmak üzere 25 Eylül 2018 Salı günü Dernek Merkezinde ön toplantı yapıldı.