ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ARÇELİK’E AVRUPA KOMİSYONU’NDAN ÇEVRE ÖDÜLÜ

14.11.2018 Arçelik’in sürdürülebilirlik alanındaki başarısı Avrupa Birliği tarafından da çok önemli bir ödülle tescillendi. İş modellerini “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu doğrultusunda kurgulayan Arçelik, küresel sürdürülebilirlik yolculuğunda bir aşama daha kaydederek Avrupa Komisyonu’nun düzenlediği European Business Awards for the Environment (EBAE) - AB Çevre Ödülleri’nde “Yönetim” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Sektöründe bu ödülü alan ilk Türk şirketi oldu.

145’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Arçelik, dünyanın geleceği için artan çevre sorunlarıyla mücadelede öncü rol oynuyor. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları ve geliştirdiği eko-inovatif çözümlerle diğer şirketlere örnek oluyor.

Arçelik, sürdürülebilirlik yönetimi çerçevesinde ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaları ve döngüsel ekonomiye yaptığı katkılarla European Business Awards for the Environment (EBAE) - Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’nde, orta ve büyük ölçekli şirketler “Yönetim” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Arçelik Türkiye’de sektöründe bu ödülü kazanan ilk şirket oldu.

Viyana’daki ödül töreninde Arçelik için şu ifadeler kullanıldı:

Arçelik “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu doğrultusunda sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki faaliyetlerini sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla yönetiyor. Küresel büyüme hikayesini çevre dostu üretim ve sürdürülebilir iş süreçleriyle etkin bir şekilde yürüten Arçelik, kurumsal sürdürülebilirlik politikaları ve stratejilerini belirlemek üzere 2014 yılında Sürdürülebilirlik Kurulu’nu kurdu.  Ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkilerinin azaltılması için faaliyetler sürdürüyor. Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu kapsamında Eskişehir ve Bolu’da olmak üzere iki Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) geri dönüşüm tesisi kuran Arçelik, geri dönüştürülmüş malzemeleri ürünlerinde kullanmaya başlayarak döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Arçelik, sürdürülebilirlik yaklaşımları sayesinde Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde başarıyla yer alıyor.

Bu yıl AB Çevre Ödülleri’ne 19 Avrupa ülkesinden 161 şirket başvurdu. Yarışmada eko-inovasyonu ön plana çıkartan, iş prensiplerini çevreye saygı odağında yürüten şirketler ödüllendiriliyor.

Arçelik’in ödüle layık görüldüğü “Yönetim” kategorisinde stratejik vizyonu ve yönetim planı ile çevre performansını sürekli geliştiren şirketler değerlendiriliyor.

Arçelik’ten Eko-inovatif Çözümler

Ürünlerinde ve üretimde enerji verimliliği ve sorumlu tüketime odaklanan Arçelik, dünyanın çeşitli bölgelerindeki 20 üretim tesisi ve 14 Ar-Ge merkezi ile eko-inovatif çözümler geliştiriyor. Faaliyet gösterdiği ülkelere Ar-Ge ve inovasyon birikimi ile birlikte sürdürülebilirlik yaklaşımını da ihraç ediyor.  Güney Afrika ve Pakistan başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin enerji verimli ürünlere geçişine öncülük ediyor.

Bu yıl 10’uncu Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Arçelik, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları çerçevesinde Türkiye operasyonlarında üretimden kaynaklı sera gazı emisyonlarını 2010 baz yılına göre yüzde 50 oranında azalttı. Dünyanın en yaygın çevre girişimlerinden biri olan CDP’nin (Carbon Disclosure Project) İklim ve Su Programlarında 2017 yılında Global A Listesi’nde yer alarak dünyadaki 25 şirket arasına giren Arçelik, Türkiye’den bu başarıyı elde eden tek şirket oldu.

3 yılda 19 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine eşdeğer tasarruf sağlandı

2017 yılında 235 enerji verimliliği projesi ile yıllık 112.306 GJ enerji tasarrufu sağlanırken, sera gazı salımı 10.892 ton CO2e azaltıldı. Arçelik, eski teknoloji ürünlerin çevre dostu yeni teknoloji ürünlerle değiştirilmesiyle, 2014-2017 yılları arasında 19 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine ve 3,4 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğer miktarda tasarruf sağlandı. Böylece 75.000 tCO2e sera gazı azaltılmış oldu.

Arçelik, kaynak verimliliği ve atık yönetimi ile de döngüsel ekonomiye önemli katkılarda bulunuyor. Bu kapsamda geri dönüştürülmüş PET şişeleri kullanarak çamaşır makinesi kazanı üretiyor. Şu ana kadar 15milyon PET şişe geri dönüştürülerek çamaşır makinesi kazanı üretiminde kullanıldı. Ayrıca kendi Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) geri dönüşüm tesislerinden elde edilen plastikleri kullanarak geliştirdiği elektrik süpürgesi ile ödül aldı.