ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ

FİNANSAL KAYNAKLARA ERİŞİM, TEŞVİKLER VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TURQUALITY Konusunda Güncel Uygulamalar Konusunda Bilgi Alışverişi
16.07.2019

16.07.2019 günü üyelerimiz Zorlu ve Eleks yöneticileri TURQUALITY konusunda güncel uygulamalar konusunda bilgi alışverişi yapmak amacıyla derneğimizde bir araya geldiler.

Devamı...

EXIMBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE ZİYARETİMİZ
09.05.2019

TURKTRADE Yönetim Kurulu ve Finansal Kaynaklara Erişim Çalışma Grubu üyelerimizle 09.05.2019 tarihinde Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan Yıldırım ve Ekibiyle son derece verimli bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Devamı...

TÜRK EXİMBANK A.Ş. GENEL MERKEZİNDE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİMİZ
16.01.2019

EXİMBANK Genel Merkezinde Sigorta ve Hazine Operasyon Daire Başkanı Sayın Mehmet YEŞİLYAPRAK ve Kredi Operasyon Daire Başkanı Sayın Arzu KÖLÜKSÜZ ilgili birim yöneticileriyle beraber, TURKTRADE heyetini ağırlamışlardır.

Devamı...

DÖVİZLİ SÖZLEŞMELERİN TL'YE ÇEVRİLMESİ
03.10.2018

13/09/2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 32 sayılı Kararın 4’üncü maddesine ekleme yapılmış olup, 13/09/2018 tarihi itibariyle Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarında yapacakları sözleşmelerde, bedelin döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak belirlenmesi kararlaştırılamayacağı ifade edilmiştir.

Devamı...

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLEREK BOZDURULMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
17.09.2018

Yurda getirilen ancak DAB’a bağlanması zorunlu olmayan % 20’lik kısmın firmaların serbest tasarrufunda olacağının açıkça belirtilmesi tebliğe netlik kazandıracaktır.Yurda getirilen ihracat bedelinin DAB’a bağlanması ile ilgili süre olup olmadığının tebliğde netleştirilmesi,Yurda getirilen bedelin tek seferde mi yoksa parça parça mı alışının yapılabileceği konusunun netleştirilmesi.

Devamı...

TPKK 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapan 3246 Tebliğ ve 17.02.2018 Tarihli TCMB Yönetmeliği
29.03.2018

25 Ocak 2018 tarihinde resmi gazete yayınlanan değişlikle birlikte, 02 Mayıs 2018’den itibaren 15 milyon USD altında döviz kredisi olan şirketlerin kullanabilecekleri döviz kredisi tutarı son 3 yıl döviz gelirleri ile sınırlandırılmış, bazı şirketler ve döviz kredileri için ise istisnalar getirilmiştir. İlgili tarih itibariyle 15 milyon USD ve üzerinde kredisi olan şirketler için ise herhangi bir kısıtlama öngörülmemiştir. Yayınlanan mevzuatın, özel sektörün kur riski yönetimi için planlanan iki aşamalı düzenlemelerin ilk aşaması olduğu ve ikinci etap düzenleme ile yüksek tutarlı döviz kredisi kullanan şirketler için de taşıyacakları açık pozisyonun hedge edilmesine yönelik yükümlülükler getirileceği açıklanmıştır.

Devamı...