ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ

YEŞİL MUTABAKAT ÇALIŞMA GRUBU

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu
01.11.2021

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, Yeşil Mutabakatın tekstil sektörüne olası etkilerini değerlendirmek ve bu çerçevede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulmak üzere, ilgili paydaşların katılımı ile 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda Derneğimizi, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu üyelerimizden Eser Erginoğlu, Hilal Öztürk, Nilüfer Üstel ve Murat Yıldırım temsil etmişlerdir.

Devamı...

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu
20.09.2021

Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde sunulan "Fit for 55" yeşil paket taslağı kapsamında ihracatçılarımız tarafından yakından takip edilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKD)'na ilişkin taslak da açıklanmış bulunmaktadır...

Devamı...