GÜMRÜK VE LOJİSTİK ÇALIŞMA GRUBU

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ’NİN GÜNCELLENMESİ AMACIYLA OLUŞTURULAN DERNEK GÖRÜŞLERİMİZ DOSYA HALİNDE TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLETİLDİ.

Ülkemiz ihracatının rekabet gücü açısından son derece önemli bulduğumuz DİR-Dahilde İşleme Rejimi’ne ilişkin uygulamaların kolaylaştırılması, hızlandırılması ve daha çok firmanın kullanabileceği hale getirilmesine yönelik önerilerimiz dosya halinde hazırlanmıştır.

Güncel ekonomik göstergelerin ışığında, belgelerde bulunan döviz kullanım oranlarının yükseltilmesi DİR kullanılarak yapılacak ihracatlarda artışları teşvik edecektir. Mevcut sektörler itibari ile belirlenen Döviz Kullanım oranlarını geçmesi durumunda düzenlenmiş ve düzenlenecek belgelerde 6 ay süre ile indirimli teminat uygulanmaması firmalara ağır yükler getirecektir. Döviz kullanım oranının artırılması suretiyle bu hükmün kaldırılması önerilmektedir. Kur dalgalanmalarından en çok etkilenen sektörlerde 6 ay olan belge sürelerinin uzatılması büyük önem taşımaktadır. Dernek olarak önerimiz tüm sektörlerde verilecek belgelerde sürelerin asgari 12 aydan başlatılması olup, bu uygulamanın ciddi zaman ve eleman tasarrufu sağlayacağı da göz önüne alınmalıdır. Belge revizyon işlemlerinde %25 performans şartının, güncel makro ekonomik gelişmeler nedeniyle sorun yaşayan sektörler açısından esnetilmesi de değerlendirilmelidir.

Dahilde İşleme Rejimine ilişkin revizyon çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, gerek mevzuat gerekse de idare tarafında yapılabilecek iyileştirmelerle ilgili önerilerimiz 5 sayfadan oluşan dosya halinde Bakanlı’ğa sunulmuştur.