ANASAYFA

DERNEK ORGANLARI

GENEL KURUL: TURKTRADE’in en yüksek karar organı olan Genel Kurul, Derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur ve iki yılda bir Şubat ayı içinde olağan toplantısını yapar. Dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılan Genel Kurul Toplantısında her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. TURKTRADE Genel Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçer, bu kurulların faaliyetlerinin Derneğin amaçları doğrultusunda yapılandırılmasını denetler, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunu değerlendirip karara bağlar ve izleyen faaliyet döneminin tahmini bütçesini onaylar.

YÖNETİM KURULU: TURKTRADE Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık faaliyet dönemi için seçilen on bir asıl ve beş yedek üye ile Derneği Genel Kurula götüren son Yönetim Kurulu Başkanından oluşur. Son Yönetim Kurulu Başkanının Yönetim Kuruluna asıl üye olarak katılması, Dernek faaliyetlerindeki devamlılık ve kurumlar nezdindeki temsilin kesintiye uğramadan sürdürülmesinin de güvencesidir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır ve toplantıda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu, özel ve kamusal kurumlar nezdinde TURKTRADE’i idari, yargısal ve mesleki açılardan temsil eder. TURKTRADE Yönetim Kurulu, kendi faaliyet dönemi için, Derneğin öncelikli çalışma programını oluşturur ve bu programın gerektirdiği kaynakları belirler. Kurul, gündemindeki konuları değerlendirip karara bağlar; Dernek faaliyetleri kapsamındaki konularda üyelerin ve veya dışardan uzmanların katılacağı Çalışma Grupları kurar, ya da bu konularda mevcut platformlara katılma kararı alır. Ayrıca Yönetim Kurulu, TURKTRADE’in uluslararası iş birliği gerektiren hallerde bu yönde faaliyette bulunması ve gerekirse yurt dışında benzer amaçlı dernek, kuruluş veya üst kuruluşlara katılması yönünde gerekli girişimlerde de bulunur. 

DENETİM KURULU: Genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan TURKTRADE Denetim Kurulu, Derneğin denetleme organıdır. Kurul, Derneğin sürdürdüğü faaliyetlerin tüzüğünde tanımlanmış amaçla olan uyumunu ve tutulan defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygunluğunu denetler.

DERNEK BAŞKANI: Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı TURKTRADE’in de başkanıdır. Başkan, Derneği yurt içinde ve dışında temsil eder.

GENEL SEKRETER: Dernek bürosunu yöneten Genel Sekreter, yurtiçi ve veya yurtdışı kamusal ya da özel kaynaklardan TURKTRADE’e yönlendirilmiş genelge, duyuru ve diğer bilgilerin üyelere ulaşmasını sağlar. Dernek Merkezini ziyaret eden çeşitli yabancı ülke temsilcileri ve heyetlerine TURKTRADE ve üyelerine ilişkin istenen bilgileri sunar, Derneğin kamu bürokrasisi ile iletişiminde etkinliğini sağlar ve üyelerden gelen başvuruların ilgili makamlara uygun bir biçimde sunulması çalışmalarını yürütür. Ayrıca, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının davet, çalıştay ve konferanslarında TURKTRADE’i temsil eder.

2018-2020 FAALİYET DÖNEMİ TURKTRADE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: Başkan: Hayrettin Çaycı (Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı), Başkan Yardımcısı:  Serdar Koçtürk (Kibar Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü), Sayman Üye: Yusuf Bulut Öztürk (Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Loj. Hizm. A.Ş. Şirket Hissedarı)   Üye: Hakan Ateş (Denizbank A.Ş. Genel Müdürü), Üye: Hakan Bulgurlu (Arçelik A.Ş. CEO), Üye: Vedat Aydın (Zorlu Dış Ticaret A.Ş. Tekstil Grubu Genel Koordinatörü), Üye: Cüneyt Başbakkal (Yaşar Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü), Üye: Turan Erdoğan (Vestel Dış Ticaret A.Ş. Başkanı), Üye: Rasih Öztürkmen (Li&Fung Mümessillik Pazarlama Ltd. Şti. İcra Kurulu Üyesi), Üye: Şafak Duran(Eleks A.Ş. Genel Müdürü), Üye: Haluk Giray (Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pazarlama Direktörü)

2018-2020 FAALİYET DÖNEMİ TURKTRADE DENETİM KURULU ÜYELERİ: Başkan: İbrahim Pektaş (Diler Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Kutlu (Kibar Dış Tic.A.Ş.), Güven Uçkan (Vestel Dış Ticaret A.Ş. Danışman).

TURKTRADE GENEL SEKRETERİ: İlfeta Aksoy