FİNANSAL KAYNAKLARA ERİŞİM, TEŞVİKLER VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRK EXİMBANK A.Ş. GENEL MERKEZİNDE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİMİZ

EXİMBANK Genel Merkezinde Sigorta ve Hazine Operasyon Daire Başkanı Sayın Mehmet YEŞİLYAPRAK ve Kredi Operasyon Daire Başkanı Sayın Arzu KÖLÜKSÜZ ilgili birim yöneticileriyle beraber, TURKTRADE heyetini ağırlamışlardır.

Toplantıda ‘sevkiyat bildirim formları’ nda talep edilen ihracat beyannamesi intaç/kapama tarihinin, ihracatçının tüm çabasına rağmen, Gümrük İdaresi ve/veya lojistik süreçlerden kaynaklanabilecek sebeplerle, bazen 10 günlük sürede temin edilmesinin mümkün olmadığı ve bu süreçte yaşanan zorluklar aktarıldı.

Eximbank birim müdürleri ve bilgiişlem uzmanları ile konu etraflı olarak irdelenmiş, mevzuatsal bir düzenlemeyi tercih edeceğimiz kendilerine iletilmiştir. Eximbank Daire Başkanlığı süreci kolaylaştırmak amacıyla, Gümrük İdaresi’nden beyanname bilgilerini elektronik ortamdan çekecek biçimde bilgiişlem altyapılarını uyumlu hale getirdiklerini, bu konuda çalışmaların devam ettiği, Bankalar Birliği’nin entegre hale gelmesi akabinde kendilerinin de ayrıca taahhüt kapama işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek hale geleceklerini, konunun gündemlerinde olduğunu anlatmışlardır.

Mevcut uygulamada ihracatçının alacağının teminat dışında kalmaması için azami özen gösterildiği, ancak her şeye rağmen istisnai durumların oluşması halinde ihracatçının başvurması halinde olay bazında çözüm üretildiğini/üretileceğini ifade etmişlerdir.