DUYURU

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ (AEO) DERNEĞİ

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statü belgesidir.

2013 yılında mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından lanse edilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü bugün hız kesmeden 400’ün üstünde firmaya ulaşmıştır.

            Şirketimiz öncülüğünde Türkiye'de dış ticaret alanında faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak üzere "YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ (AEO) DERNEĞİ" adlı bir dernek kurulmuştur.

Derneğin ilk Genel Kurulunda kurucu üyelerin teveccühü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiş bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören tüm kurucu üyelere tekrar teşekkürü bir borç biliyorum.

            Derneğin amacı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ilgili hükümler ile uyumlu şekilde, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO)sahibi dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirmektir.

Dernek, yetkilendirilmiş yükümlü sistemi kapsamında yararlanılan hak ve uygulama geliştirilmesi, dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan maliyet ve zaman kayıpların önüne geçilmesi, formalitelerin azaltılması,  ilgili mevzuatın kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir hazırlanması sürecine yönelik olarak kar ve kazanç amacı gütmeden;

  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) sahibi şirketleri bir araya getirmek suretiyle, aralarında dayanışma sağlamak,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaları geliştirilmesi için ilgili bakanlık ile eşgüdüm ve işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, seminer, panel ve konferans düzenlemek,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü sistemin geliştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası toplantılara temsilcileri aracılığıyla katılım sağlamak,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi’ni (AEO) uygulayan farklı ülkeler düzeyinde araştırmalar yapmak, her türlü bilgi ve istatistiki verileri toplamak bu bilgileri üyeleri ile paylaşmak,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sisteminin tanıtımı ve yararlanılan hak ve uygulamalar konularında kurs ve benzeri eğitim çalışmaları yapmak,
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi’nin (AEO) Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği nezdinde toplantı, uygulama ve mevzuatının takibini yapmak olarak ana sözleşmesinde belirtilmiştir.

Buradan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) sahibi dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlere açık bir çağrı, bir davettir.

http://www.yysd.org.tr/ adresinden ulaşarak Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği’ne üye olabilir, ülkemizin dış ticaretini geliştirmek amacıyla bu kapsamda yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi için ilgili Bakanlıklar ile eşgüdüm ve işbirliği halinde çalışmalar yaparak ve önerilerde bulunmak için bizler ile birlikte hareket edebilirsiniz.

 M. Altay YEGİN

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği Yön. Kur. Başkanı