ETKİNLİKLERİMİZ

12. KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI

Derneğimiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Koordinasyonunda hazırlanacak olan 2024-2028 dönemi 12. Kalkınma Planı çalışmalarında "Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar Çalışma Grubu" nda yer almaktadır. 25-26 Ocak 2023 tarihlerinde kamu temsilcileri, STK'lar, Üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile yapılan ikinci toplantılarda derneğimiz Genel Sekreterimiz İlfeta Aksoy eşliğinde üyelerimizden oluşan temsilcilerle birlikte temsil edildi.