ETKİNLİKLERİMİZ

AB PROJELERİNİN FİNANSMANI İHTİSAS ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın hedef ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlayan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu (YMÇG)'nin çalışmalarına destek olunması amacıyla oluşturulan İhtisas Çalışma Grupları' ndan Avrupa Birliği Projelerinin Finansmanı İhtisas Çalışma Grubu bünyesinde 31 Ocak Salı günü online olarak gerçekleştirilen toplantıda; Eylem Planının hedef ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for - IPA) kapsamında sağlanmakta olan finansman ve hizmet/Pre-Accession Assitance teknik destek olanakları ele alınmıştır. Toplantıya Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz İlfeta Aksoy eşliğinde üye şirketlerimizden AB Projelerinin Finansmanı İhtisas Çalışma Grubu'nda yer alan temsilcileri katılmışlardır.