ETKİNLİKLERİMİZ

8. GÜMRÜK BİRLİĞİ VE GÜNCELLENMESİ TOPLANTISI

2 Eylül 2022 tarihinde saat 14:00' te geniş katılımla gerçekleşen Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8. Gümrük Birliği ve Güncelleme Toplantısı' nda TURKTRADE adına Genel Sekreterimiz İlfeta Aksoy katılmışlardır. Toplantıda Yeşil Mutabakat, AB' nin uygulama kararı aldığı yeni tüzükler, yeni STA yapılabilecek pazarlar, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Emisyon Ticaret sistemi (ETS), Ulusal Eylem Planı' nda yapılacak güncellemeler ve Türkiye' nin AB' nin 2023 yılında uygulamaya başlayacağı Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile ilgili tüzüklere nasıl adapte olacağı konuları ele alınmıştır.