ETKİNLİKLERİMİZ

ANKARA'DA 26 - 27 EYLÜL 2018 TARİHLERİNDE YAPILACAK OLAN TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU'NDA

Ankara'da 26 - 27 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'nda dile getirilecek Dernek görüşlerimizi oluşturmak üzere 25 Eylül 2018 Salı günü Dernek Merkezinde ön toplantı yapıldı.