ETKİNLİKLERİMİZ

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KOORDİNASYON KOMİTESİ TEKNİK KOMİTE 5. TOPLANTISI YAPILDI.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Sayın Aylin Bebekoğlu Başkanlığında TKKK Teknik Komite 5. Toplantısı yapıldı.

Toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilerek, önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar ve Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesinin Genel Kuruluna sunulacak Eylem Planı değerlendirilmiştir.

Komitenin üç çalışma grubunda yürütülen faaliyetler özetlenerek, tamamlanan ve çalışmalarına devam edilecek olan eylem maddeleri üzerinde görüşmeler yapılarak mutabakat sağlanmıştır.