ETKİNLİKLERİMİZ

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI KURULU TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI

Ticaretin Kolaylaştırılması Teknik Komite Toplantısı, Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 13 Kasım Pazartesi günü yapıldı.

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi'nin faaliyetleri çerçevesinde 17-18 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen Çalıştay'da önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin taslak Ticaretin Kolaylaştırılması 2024-2028 Eylem Planı hazırlanmıştı. Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Çalışma Usul ve Esasları gereğince taslak 2024-2028 Eylem Planı'nın Teknik Komite'de görüşülmüş olup, akabinde Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Toplantıda komite asıl üyesi olan Derneğimizi Genel Sekreterimiz İlfeta Aksoy ve ilgili çalışma grubu üyesi Sarkuysan A.Ş. İhracat Operasyon Müdürü Meryem Kaya temsil etmişlerdir.