ETKİNLİKLERİMİZ

TÜRKİYE DIŞ TİCARET DERNEĞİ’NİN SANAYİ RAPORUNDAN: BİLİMDE AR-GE ÖNDEYİZ.

Ekonomi-Emek

Türkiye’de ‘AR-GE üsleri’ kurulacağı, buralara yabancı yatırımcıların kaynak aktaracağı gibi iddialar öne sürülüyor. Sanayiciler ise konuya milli bir bakış açısıyla yaklaşıyor

TÜRKTRADE raporunda devletin liderliğinde bir planlama çerçevesinde sanayinin rekabet üstünlüğü kazanabileceği belirtilerek şöyle deniyor: “AR-GE konusu ciddiyetle ele alınmalı.”

Sanayi Bakanı Nihat Ergün, sanayicilerin devletten ucuz enerji, ithal girdiye karşı önlem alınması gibi beklentilerini reddederken, ‘Rekabet üstünlüğü AR-GE’yle olur’ yanıtını veriyor.

Sanayiciler AR-GE’ye karşı mı?

AR-GE’nin on yıllar boyunca ihmal edildiği bir gerçek. Bu ihmalde kuşkusuz sanayicilerin de payı var. Ancak Türk sanayicisi, bir süredir AR-GE’yi gündemde tutuyor ve bazı girişimlerde de bulunuyor.

AKP iktidarı ise, bir takım gizli planların peşinde koşuyor. Bakan düzeyinde yapılan açıklamalarda, Türkiye’de ‘AR-GE üsleri’ kurulacağı, buralara ‘yabancı yatırımcıların’ kaynak aktaracağı gibi iddialar bile öne sürüldü!

AR-GE, ciddiyetle ele alınmalı

Türkiye Dış Ticaret Derneği’nin (TÜRKTRADE) ekim ayında açıkladığı ‘Yeni Ekonomi Yönetiminden Beklentiler’ başlıklı sanayi raporu ise, AR-GE konusuna milli bir bakışla yaklaşıyor. Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının yönetiminde yer aldığı TÜRKTRADE, devletin liderliğinde ve bir planlama çerçevesinde sanayinin rekabet üstünlüğü kazanabileceğini öngörüyor. AR-GE konusunun gerçekten rekabet üstünlüğü sağlayacak düzeyde, ciddiyetle ele alınmasını savunan TÜRKTRADE, üniversite-kamu-özel işbirliğinde ‘acil ve radikal’ önlemler öneriyor.

‘Kamu ve özel birlikte’

TÜRKTRADE, AR-GE planlamasını ayrıntılandıran önerilerde de bulunuyor:

“Dünya pazarlarında bazı üretim dallarında liderlik pozisyonu kazanabilmek için Türkiye’nin üzerine geleceğini inşa edebileceği birkaç öncelikli alan belirlenmesi ve üniversite, kamu ve özel sektörün katılımıyla bu alanlar için ülke çapında gerekli kaynakları billeştirerek tek bir hedefe yönlendiren orta ve uzun vadeli programları hazırlaması gerekmektedir. Bu programlar çerçevesinde seçilen alanlarda temel ve uygulamalı araştırmadan üretime kadar, bir endüstrinin yaratılması süreci planlanmalı ve hayata geçirilebilmelidir. Bu uygulamayı gelişmiş ülkeler yapmıştır. Güney Kore de berzer bir modeli elektronik ve otomotiv endüstrisinde uygulamıştır.”

‘Devlet stratejik lider olsun’

Yukarda önerilen programın ‘yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimine’ yönelik olmasını öneren TÜRKTRADE, görüşlerini şöyle açıyor: “Devlet bu programlarda stratejik liderlik rolünü üstlenebilir. Türkiye’nin nano-teknoloji gibi yeni birçok alanda çıkış yapmasının imkânları da bulunmaktadır. Büyük sermaye yatırımlarını gerektirmediği için yazılım konusunda başarı yakalama şansı vardır. Elektronikte lider ülkeler arasına girebilmek için yarı-iletkenler teknolojisini geliştirme ve üretme yeteneğinin mutlaka kazanılması şarttır. Türkiye’nin başa oynayabileceği benzer birkaç öncelikli alanın seçilerek stratejik program ve eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.”