ETKİNLİKLERİMİZ

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ (TKYD) YÖNETİCİLERİNİN DERNEĞİMİZİ ZİYARETİ

TKYD Başkanı Batıçim İcra Kurulu Üyesi Feyyaz ÜNAL, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Dernek Üyemiz de olan TOFAŞ Dış İlişkiler Direktörü Güray KARACAR ve TKYD Genel Sekreteri Betül AYGENSU’dan oluşan heyet, yönetim kurulu üyelerimize kurumsal yönetimin önemi ve ilkeleri ile beraber, derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermişlerdir. TURKTRADE olarak “kurumsal yönetim” kavramına tüm çalışmalarımızda daha fazla vurgu yapmak suretiyle farkındalık yaratılmasına katkı sağlanacaktır. 

Kurumsal yönetim; Sermaye piyasalarının küresel bir konuma ulaşmasına paralel olarak, kuruluşların kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmalarını ve sürdürülebilirliklerini farklı çıkarların dengeli bir şekilde şirket stratejilerine yansıtılması yoluyla sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal yönetim çalışanlar arasındaki amaç birliği kavramı diğer menfaat sahiplerini de kapsayacak şekilde genişleterek, yönetim performansının objektif olarak izlendiği sistemleri oluşturmakta ve performans artışına olanak sağlamak amacındadır.