ETKİNLİKLERİMİZ

YEŞİL MUTABAKAT ÇALIŞMA GRUBU

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, Yeşil Mutabakatın tekstil sektörüne olası etkilerini değerlendirmek ve bu çerçevede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulmak üzere, ilgili paydaşların katılımı ile 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda Derneğimizi, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu üyelerimizden Eser Erginoğlu, Hilal Öztürk, Nilüfer Üstel ve Murat Yıldırım temsil etmişlerdir.

Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde sunulan "Fit for 55" yeşil paket taslağı kapsamında ihracatçılarımız tarafından yakından takip edilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKD)'na ilişkin taslak da açıklanmış bulunmaktadır.Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) taslağı ile getirilen düzenlemelerin, ilgili Kamu Kurumları ve SKD'den ilk aşamada etkilenecek demir-çelik, alüminyum ve çimento sektör temsilcileri ile ele alınması amacıyla 20 Eylül 2021 tarihinde saat 14:30'da çevrimiçi teknik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Derneğimizi temsilen Sayın Canan Ergün Tavukçu Panelist olarak katılarak, görüşlerimizi dile getirmiştir.