ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ

GÜMRÜK VE LOJİSTİK ÇALIŞMA GRUBU

BEYANNAME KAPANIŞ / İNTAÇ TARİHLERİNİN GECİKMELİ OLARAK OLUŞMASI VE SİSTEMLERE GEÇ GİRİŞİNİN YARATTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
20.12.2018

Aylık olarak KDV iadesine başvuran firmalar için Gümrük idaresi tarafından sisteme girilen İntaç tarihlerinin zamanlaması büyük önem arz etmektedir. İlgili dönemin KDV beyannamesinin hazırlanması için en geç takip eden ayın 24’üne kadar ilgili dönemin gerçekleşmiş olan ihracatlarının intaç tarihlerinin sisteme girilmiş olması gerekmektedir. İhracatların tamamının intaç tarihlerinin girilemediği durumlarda KDV

Devamı...

DIŞ TİCARET SÜREÇLERİNDE HIZLANMA VE MALİYET DÜŞÜRMEYE YÖNELİK DERNEK GÖRÜŞÜMÜZ
03.10.2018

Planlanan ve kısmen hayata geçirilen Lojistik Merkezlerin kurulumunun hızlandırılması ve sürecin desteklenmesi. Söz konusu merkezlerin oluşturulması dış ticarette lojistik maliyetlerin düşürülmesine ciddi katkı sağlayacaktır.İhracatın en ciddi sorunlarından biri olan, sınır kapılarındaki uzun bekleyişlerin sonlandırılması öncelikle halledilmesi gereken sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ihracat nakliye süreçlerinin firmalar tarafından yönetilememesine yol açmakta,

Devamı...

MEDOS SİSTEMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ
17.05.2018

TOBB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Dolaşım ve Menşe Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi uygulamasına (MEDOS) 14.05.2018 'den itibaren A.TR Dolaşım Belgesi ile başlanacağı, birkaç ay içerisinde EUR1, EURO-MED, Menşe belge türleri ve basitleştirilmiş usul ATR belgelerinin dahi sisteme tanıtılması zorunluluğu getirilmiştir.

Devamı...